Counters  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง สพป.ราชบุรี 1 โทร 032735242                                                                                                                                      

  
     ข้อมูลของโรงเรียน
      ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
       เพจเฟสบุ๊ค ข่าวโรงเรียน
       ข่าวโรงเรียน
     
ผังบริเวณโรงเรียน 
    
ผังการบริหารงาน
          ข้อมูลทั่วไป
          สายตรงงานบริหาร
             บุคลากร 48-49
             บุคลากร 50
            บุคลากร 51
             บุคลากร 53
             บุคลากร 54
             บุคลากร 55
             บุคลากร 58
             บุคลากร 59  
             บุคลากร 60
                     
         นักศึกษาฝึกสอนก่อนปี57
         นักศึกษาฝึกสอน 57
         นักศึกษาฝึกสอน 58
         นักศึกษาฝึกสอน 59
        
 นักศึกษาฝึกสอน 60

            ข้อมูลบุคลากร 
         กรรมการสถานศึกษา
        
วิสัยทัศน์-พันธกิจ 
         แฟ้มนักเรียน
         ทำเนียบผู้บริหาร  
         คุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
        ปฏิทินปฏิบัติงาน 
             

          โหลดตราโรงเรียน

           การศึกษา 
       
  สพฐ.         
        สพป.ราชบุรี 1
        สพป.ราชบุรี 2
        ข่าวประชาสัมพันธ์ รบ. 1
        เวบ รร.สพป.ราชบุรี1
         อีเมล์ สพป.1 รบ.
        แบบหนังสือราชการ
         สพป.ราชบุรี 2       
         สหกรณ์ครูราชบุรี
         กพ.7 อีเลคโทรนิกส์
         อ.ก.ค.ศ.สพป.ราชบุรี 1
      

          
 
                 
                
       แผนการสอยคอม ม.1- ม.3
       โหลดแผนการสอนป.1-ป.6
       โหลดแผนการสอน ม.1-ม.3
       โหลดแผนการสอน ม.4-ม.6
       แผนอาเซี่ยน ป.1- ม.6
       กิจกรรม
         หน้าที่พลเมือง ปรัะวัติ ป.1-์- ม.6   


 

    ข่าวโรงเรียน    
          
        คลิป ใส่บาตรส่งท้ายปีเก่า 2560               ทัศนศึกษาวัดท่าซุง-สวนนกชัยนาท    รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานเชียร์ลีดเดอร์       ศึกษาสังเกตสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

  
     
  นายก อบต.รางบัวมอบเงิน(คลิกรายละเอียด) งานพราชทานเพลิงศพคุณแม่หมด (คลิป)        ประชุมคณะครูขับเคลื่อนโครงการ PLC        ครูฝึกสอนทำและติดป้ายคำคม

                              
   หนทางที่ยาวไกล ก็ยังไหวหากไม่ท้อ         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกีฬาภายในโรงเรียน                กิจกรรมวันแม่                               ฉีดวัคซีนกันไข้เลือดออก                

        
            วันพระราชทานธงชาติไทย              ลูกเสือถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่10             ใส่บาตรวันคล้ายวันราชสมภพ ร.10              ชนะที่สอง งานสมเด็จพระยุพราช

        
           คลิป ทำแซนวิชไส้ปูอัด YouTube                            ปลูกต้นไม้ 200ต้น                           ตรวจรับโรงฝึกงาน                                     หมอตรวจฟัน               

        
        คลิป Youtube แห่เทียนพรรษา 2 วัด               แห่เทียนพรรษา 2 วัด                      ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองนกกะเรียน                           สวดมนต์ประจำวันศุกร์
    
        
                  วันต้านยาเสพติด                                          วันสุนทรภู่                                    ลูกเสือสัปดาห์ที่ 3                       ผอ.ตรวจเยี่ยมก่อสร้างโรงฝึกงาน  

                    
                   ครูและเจ้าหน้าที 2560                รับมอบเบาะจิกซอร์ร์จาก สสส.                   คลิป ร้องเพลงประกอบวันไหว้ครู Youtube                       ครูฝึกสอนไหว้ครู
.
        
                          ไหว้ครู                                                 กิจกรรมยามเช้า                                     ซ้อมใหญ่ไหว้ครู 2560                              ครูฝึกลูกเสือสัปดาห์ที่ 2                   
 
            
       เปิดเรียนวันแรก ครูฝึกสอนแนะนำตัว               คุณครูคนใหม่โรงเรียนเรา                    ครูฝึกสอนปีการศึกษา 2560                     กิจกรรมอำลา นักศึกษาฝึกสอน
  
        
   คลิป  กิจกรรมอำลา นักศึกษาฝึกสอน 1      คลิป  กิจกรรมอำลา นักศึกษาฝึกสอน 2       คลิป  กิจกรรมอำลา นักศึกษาฝึกสอน 3      ผจญภัย/ทำอาหาร ค่ายลูกเสือสำรอง

        
   คลิปจุดกองไฟค่ายลูกเสือ 59 Youtube      คลิปนายกอบต.รำเปิดการแสดงรอบกองไฟ             ค่ายลูกเสือ กิจกรรมเช้า                                      วันเด็ก 2560                  

         
         คลิปเชียร์ลีดเดอร์วันเด็กYoutube            ใส่บาตรส่งท้ายปีเก่า 2559                                     วันคริสต์มาส                                         ทำป้ายหน้าห้องน้ำข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า


คุณครูควรรู้ไว้

โดยครูบ้านนอก

  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
  เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?
  ขั้นตอนการขอต่อใบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณครู
  


 
          โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
               
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทร 032 735242
            เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล (เด็กเล็ก) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว
            และชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            Bannongnokkariean School
            chombung Ratchaburi Thailand

               open do the instruction since the level before the curator ( the small children is ) be under an organization administrates
               Tumbol gutter lotus part and the kindergarten arrive at Mathayomsuaksa 3 under committee education foundation office

  

    ครูดิด      krudid@gmail.com   สร้าง & จัดการ