Counters  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง สพป.ราชบุรี 1 โทร 032735242                                                                                                                                      

  
     ข้อมูลของโรงเรียน
      ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
       เพจเฟสบุ๊ค ข่าวโรงเรียน
       ข่าวโรงเรียน
     
ผังบริเวณโรงเรียน 
    
ผังการบริหารงาน
          ข้อมูลทั่วไป
          สายตรงงานบริหาร
             บุคลากร 48-49
             บุคลากร 50
            บุคลากร 51
             บุคลากร 53
             บุคลากร 54
             บุคลากร 55
             บุคลากร 58
             บุคลากร 59  
             บุคลากร 60
                     
         นักศึกษาฝึกสอนก่อนปี57
         นักศึกษาฝึกสอน 57
         นักศึกษาฝึกสอน 58
         นักศึกษาฝึกสอน 59
        
 นักศึกษาฝึกสอน 60

            ข้อมูลบุคลากร 
         กรรมการสถานศึกษา
        
วิสัยทัศน์-พันธกิจ 
         แฟ้มนักเรียน
         ทำเนียบผู้บริหาร  
         คุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
        ปฏิทินปฏิบัติงาน 
             

          โหลดตราโรงเรียน

           การศึกษา 
       
  สพฐ.         
        สพป.ราชบุรี 1
        สพป.ราชบุรี 2
        ข่าวประชาสัมพันธ์ รบ. 1
        เวบ รร.สพป.ราชบุรี1
         อีเมล์ สพป.1 รบ.
        แบบหนังสือราชการ
         สพป.ราชบุรี 2       
         สหกรณ์ครูราชบุรี
         กพ.7 อีเลคโทรนิกส์
         อ.ก.ค.ศ.สพป.ราชบุรี 1
      

          
 
                 
                
       แผนการสอยคอม ม.1- ม.3
       โหลดแผนการสอนป.1-ป.6
       โหลดแผนการสอน ม.1-ม.3
       โหลดแผนการสอน ม.4-ม.6
       แผนอาเซี่ยน ป.1- ม.6
       กิจกรรม
         หน้าที่พลเมือง ปรัะวัติ ป.1-์- ม.6   


 

    ข่าวโรงเรียน    
     
    ประชุมคณะครูขับเคลื่อนโครงการ PLC                ครูฝึกสอนทำและติดป้ายคำคม

                              
   หนทางที่ยาวไกล ก็ยังไหวหากไม่ท้อ         คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกีฬาภายในโรงเรียน                กิจกรรมวันแม่                               ฉีดวัคซีนกันไข้เลือดออก                

        
            วันพระราชทานธงชาติไทย              ลูกเสือถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่10             ใส่บาตรวันคล้ายวันราชสมภพ ร.10              ชนะที่สอง งานสมเด็จพระยุพราช

        
           คลิป ทำแซนวิชไส้ปูอัด YouTube                            ปลูกต้นไม้ 200ต้น                           ตรวจรับโรงฝึกงาน                                     หมอตรวจฟัน               

        
        คลิป Youtube แห่เทียนพรรษา 2 วัด               แห่เทียนพรรษา 2 วัด                      ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองนกกะเรียน                           สวดมนต์ประจำวันศุกร์
    
        
                  วันต้านยาเสพติด                                          วันสุนทรภู่                                    ลูกเสือสัปดาห์ที่ 3                       ผอ.ตรวจเยี่ยมก่อสร้างโรงฝึกงาน  

                    
                   ครูและเจ้าหน้าที 2560                รับมอบเบาะจิกซอร์ร์จาก สสส.                   คลิป ร้องเพลงประกอบวันไหว้ครู Youtube                       ครูฝึกสอนไหว้ครู
.
        
                          ไหว้ครู                                                 กิจกรรมยามเช้า                                     ซ้อมใหญ่ไหว้ครู 2560                              ครูฝึกลูกเสือสัปดาห์ที่ 2                   
 
            
       เปิดเรียนวันแรก ครูฝึกสอนแนะนำตัว               คุณครูคนใหม่โรงเรียนเรา                    ครูฝึกสอนปีการศึกษา 2560                     กิจกรรมอำลา นักศึกษาฝึกสอน
  
        
   คลิป  กิจกรรมอำลา นักศึกษาฝึกสอน 1      คลิป  กิจกรรมอำลา นักศึกษาฝึกสอน 2       คลิป  กิจกรรมอำลา นักศึกษาฝึกสอน 3      ผจญภัย/ทำอาหาร ค่ายลูกเสือสำรอง

        
   คลิปจุดกองไฟค่ายลูกเสือ 59 Youtube      คลิปนายกอบต.รำเปิดการแสดงรอบกองไฟ             ค่ายลูกเสือ กิจกรรมเช้า                                      วันเด็ก 2560                  

         
         คลิปเชียร์ลีดเดอร์วันเด็กYoutube            ใส่บาตรส่งท้ายปีเก่า 2559                                     วันคริสต์มาส                                         ทำป้ายหน้าห้องน้ำข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า


คุณครูควรรู้ไว้

โดยครูบ้านนอก

  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
  เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?
  ขั้นตอนการขอต่อใบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณครู
  


 
          โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
               
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทร 032 735242
            เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล (เด็กเล็ก) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว
            และชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            Bannongnokkariean School
            chombung Ratchaburi Thailand

               open do the instruction since the level before the curator ( the small children is ) be under an organization administrates
               Tumbol gutter lotus part and the kindergarten arrive at Mathayomsuaksa 3 under committee education foundation office

  

    ครูดิด      krudid@gmail.com   สร้าง & จัดการ