โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

 

ชื่อ           สัญญา รัตนบำรุง
ประจำชั้น  อนุบาล ปีที่ 2
หน้าที่พิเศษ  ฝ่ายงานกิจการนักเรียน
วุฒิ   คบ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
        ป.กศ ต้น  รุ่น 15 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  

ประวัติการรับราชการ    บรรจุเมื่อ 1 มิถุนายน 2519 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 28 ปีเต็ม   อาจจะสงสัยว่า ทำไมจึงอยู่ทน (หรือทนอยู่) …..เคยเขียนย้ายอยู่ครั้งหนึ่ง........ผลคือไม่ได้ย้าย     ตอนนั้นทำงานมาเกือบ 20 ปี   สู้คนทำงาน 10 ปีเขาไม่ได้  แต่ปัจจุบัน  เต็มใจอยู่นะ

ความสามารถพิเศษ      ชอบเต้นระบำมาก  เพราะได้ออกกำลังกาย   สิ่งสำคัญ  คลายเครียดได้มาก  ............ร้องเพลงก็ชอบ  เคยมีคนบอกว่า   เสียงใช้ได้   หากย้อนหลังไป 20ปี  คงได้ดังกันบ้างหละ   รำไทยก็ชอบ....แต่ตอนนี้ทั้งนิ้ว และแขนค่อนข้างแข็งสักหน่อย  โบกไม่ไปแล้ว  ไม่ค่อยได้ใช้งาน   ..........อีกอย่างที่จะลืมบอกไม่ได้คือ  ชอบปักครอสติส   ชอบปักภาพใหญ่ๆ   ดูแล้วเต็มตาดี  

ผลงานเด่น
  ไม่มีอะไรเด่น   เพราะตั้งใจทำงานวิชาการแล้วไม่สำเร็จตามเป้าประสงค์  

แนวคิด
    ทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับงานครู  จึงต้องทำงานหน้าที่เราให้สมกับคำว่าครู   ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดท่าที่มีความสามารถ    ตลอดชีวิตของความเป็นครูได้สอนมาเกือบทุกชั้น  แต่ที่ชอบที่สุดคือชั้นอนุบาลเพราะเด็กไร้เดียงสามารยาไม่มี   คิดอย่างไรก็บอกอย่างนั้น  ก็คงสอนได้อีกไม่นานเพราะไม่ได้จบสาขานี้  คงต้องทำใจไว้ก่อนในการทำงาน   คงต้องใช้ขันติ โสรัจจะ สูงมากจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้   ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไร  หากมีความรับผิดชอบและทำในสิ่งที่ถูกต้อง  ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งกายและใจ  ผู้นั้นท่านว่า เป็นมนุษผู้ประเสริฐ  สมควรแก่การยกย่อง  

คติพจน์
                  มีสิ่งใด  ควรทำ ทำวันนี้          อย่ารอรี  ผัดผ่อน  ในวันหน้า
           หากถึงวัน  สิ้นสุด  หยุดเวลา            ก็จะสาย  เกินกว่า ทำสิ่งใด    

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548