แฟ้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2549
ครูสำอาง บรรเทิงจิตร ครูประจำชั้น


ซาน ตาคำ ( ซัน)
61/2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอรโทรผู้ปกครอง ...... .(No)


61/2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง ..(No)


สุพจน์ พูลสวาท (โจ้)

15 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)

อำพล สายทอง (โด้้)
50/2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)


สมพงษ์ อินบุญ (หลงเชาว์)

61/2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)


สมชาย จองคำ
(ชาย)
61/2 หมู่8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ
เบอร์โทรผู้ปกครอง .... .(No)


อรวรรณ ยกกลิ่น (สุ)

61/2 หมู่8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา คณิตศาสตร์ กีฬาวอลเลย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง ...(No)

สุภาวรรณ เสียงเพราะ (อิ๋ว)

237/2 หม ู่4ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ
เบอร์โทรผู้ปกครอง ...(No)


ธรรมิกา อุ่นศิวิลัย (Bell)

58 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา อังกฤษ กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง ...(No)


รจนา บุญชิดลี (รจ)

80 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา อังกฤษ กีฬา วอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง 09-5068911วนิดา รวมญาติ (หลง)

234/1 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ภาษาไทย อังกฤษ กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)ศุภชัย เพียงทองภูมิ (ชัย)

244/2 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา อังกฤษ กีฬา ฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง..(No)นุชนารถ สิภุมมา (นาด)

2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา คณิต กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง 07-1697149

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน แก้ไขเมื่อ 25 ตุลาคม 2549