แฟ้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2549


ครูประจำชั้น
นายอรรถอนนต์ กองแก้ว
โทร. 09 5508758

ศราวุฒิ จันทร์คลี่ (วุด)
1/4 หมู่ 8 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท
....
ชอบวิชา พละ
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง (no)

น้องใหม่ บุญเย็น (ต่อ)
24 หมู่ 8 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท
....
ชอบวิชา คณิต
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง (no)

ไชยา อุชัยภูมิ (ยา)
181ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
วิชาที่ชอบ English
กีฬาที่ชอบ ปิงปอง
เพื่อนสนิท วิทยา เอี่ยมทิพย์

สุทัศน์  กองแก้ว (max)
49 หมู่ 4 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท ....
ชอบวิชา พละ
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง (no)


เฮง ตาคำ (เฮง)
61/2 หมู่ 8 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท ....
ชอบวิชา พละ
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง (no)

วิทยา เอี่ยทิพย์ ( รุด )
18 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
Tell.ผู้ปกครอง 047354993
วิชาที่ชอบ ศิลปะ
กีฬาที่ชอบ แบทมินตัน
เพื่อนสนิท ไชยา อุชัยภูมิ


สุทธิพงษ์ สุขรักษ์ ( พง)
72/4 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วิชาที่ชอบ พละ กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง (no)

พงษ์สุวรรณ ครองรูป ( โอม)
60 หมู่ 15 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ.ราชบุรี
วิชาที่ชอบ พละ กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
เพื่อนสนิท เฮง ตาคำ
tell 06-0716050

มนตรี จินดา (M์)
106 หมู่ 4 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท ....
ชอบวิชา คณิต กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง (no)

สุรีย์วัลยื พูลสวาท (มด)
85 หมู่ 8 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท ....
ชอบวิชา วิยาศาสตร์ กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง (no)จิราภรณ์ พระแก้ว ( เจน)
่ 166หมู่ 4 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เบอร์ติดต่อ 078313429
วิชาที่ชอบ วิทยาศาสตร์
กีฬาที่ชอบ footballl เพื่อนสนิท น้ำ
จากเด็กหนอง bird sixty

วาสนา กองแก้ว (จ๊อด)
99 หมู่ 4 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
โทร 07 07861909 เพื่อนสนิท จอย
ชอบวิชา คอม
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล

น้ำอ้อย จันทวี (อ้อย)
71 หมู่ 10 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท
....
ชอบวิชา ศิลปะ
กีฬาที่ชอบ แบทมินตัน
โทรผู้ปกครอง (no)


ปราณี สังข์ทอง (นี)
34 หมู่ 10 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท
....
ชอบวิชา ศิลปะ
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง 09-0273612


น้ำฝน คล้ายสิน ( น้ำ)
ชั้น ม.2 อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 4 ต. รางบัว
อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เบอร์ติดต่อ 090396396
วิชาที่ชอบ ศิลปะ
กีฬา football เพื่อนสนิท เจน
จากเด็กหนอง bird sixty

อัมพร มาอ่อง (จอย)
108/4 ต รางบัว อ จอมบึง จ ราชบุรี 70150
โทรผู้ปกครอง 070996204
พื่อนสนิฑ นี วิชาฑี่ชอบ ภาษาไฑย
กีฬาฑี่ชอบ บอลเล่ห์

จิรภา บุญเย็น (นุ่น)
28/2 ม.8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
Tell. โทรผู้ปกครอง 09-0741598
วิชาที่ชอบ ศิลปะ
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
เพื่อนสนิท ปลา

ธนาภรณ์ กองแก้ว (จอย)
บ้านเลขที่ 5หมู่4 ต.รางบั ว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท จ๊อด เมย์ 2คน อ้อย นี เจน
ชอบวิชาศิลปะ
ชอบกีฬาฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง 071683905

นํ้าฝน ท้าวประเสริฐ (เปิ้ล )
73/1 ต จอมบึง อ จอมบึง
จ ราชบุรี 70150 เพื่อนสนิฑ ปลา
วิชาฑี่ชอบ ศิลปะ
กีฬาฑี่ชอบ ฟุตบอล
โทรผู้ปกครอง 041035344

พันทิพา เสียงเพราะ (เมย์)
51 หมู่ 4 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท ทราย
ชอบวิชา ศิลปะ
กีฬาที่ชอบ แบทมินตัน
โทรผู้ปกครอง (no)

เจนจิรา เสียงเพราะ (เมย์)
51 หมู่ 4 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เพื่อนสนิท ....
ชอบวิชา ศิลปะ
กีฬาที่ชอบ แบทมินตัน
โทรผู้ปกครอง (no)

ภานุพงษ์ ใจจันทร์ (เบิร์ด)จันทร์อุษา จิตต์งามขำ ( ปลา )
126 หมู่ 15 ต.รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี
Tell.ผู้ปกครอง 03-0100592
วิชาที่ชอบ ศิลปะ
กีฬาที่ชอบ แบทมินตัน
เพื่อนสนิท จิรภา บุญเย็น

ทศพล ชื่นแฉล้ม (ทศ)
22 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150 เพื่อนสนิท........
ชอบวิชา พละ
ชอบกีฬา วอลเล่ย์บอล
โทรผู้ปกครอง (no)

สิเรียม ณรงค์ฤทธิ์ ( เรียม )
63 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150 เพื่อนสนิท เมย์ ทราย อ้อม
ชอบวิชา
ศิลปะ
ชอบกีฬา วอลเล่ย์บอล
โทรผู้ปกครอง 07 1648659

ทราย หุ่นดี (ทราย)
145 /2 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150 เพื่อนสนิท เมย์ เรียม อ้อม
ชอบวิชา ภาษาไทย
ชอบกีฬาวอลเล่บอล
โทรผู้ปกครอง (no)


สุวรรณา กองแก้ว (อ้อม)

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2549