แฟ้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2548 

 


ซาน ตาคำ ( ซัน)
61/2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอรโทรผู้ปกครอง ...... .(No)


61/2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง ..(No)


วีระญา ทรัพย์เอนก (ก๊อบ
)
72 หมู่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .........(No)


สุพจน์ พูลสวาท (โจ้)

15 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)


อำพล สายทอง (โด้้)

50/2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)


สมพงษ์ อินบุญ (หลงเชาว์)

61/2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)

สมชาย จองคำ
(ชาย)
61/2 หมู่8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ
เบอร์โทรผู้ปกครอง .... .(No)

อรวรรณ ยกกลิ่น (สุ)

61/2 หมู่8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา คณิตศาสตร์ กีฬาวอลเลย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง ...(No)

สุภาวรรณ เสียงเพราะ (อิ๋ว)

237/2 หม ู่4ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ศิลปะ กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ
เบอร์โทรผู้ปกครอง ...(No)

ธรรมิกา อุ่นศิวิลัย (Bell)
58 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา อังกฤษ กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง ...(No)


รจนา บุญชิดลี (รจ)

80 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา อังกฤษ กีฬา วอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง 09-5068911

สวนีย์ สายบัว (มัด)

24 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา อังกฤษ กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)

สุกัญญา นามมิตรมาก (สุ)

78 หมู่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา อังกฤษ กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง 07-0632530

รัชนก แก้วอาสา (นก)

84 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา วิทยาศาสตร์ กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)

วนิดา รวมญาติ (หลง)

234/1 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา ภาษาไทย อังกฤษ กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง .(No)

ศุภชัย เพียงทองภูมิ (ชัย)

244/2 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา อังกฤษ กีฬา ฟุตบอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง..(No)

นุชนารถ สิภุมมา (นาด)

2 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ชอบวิชา คณิต กีฬาวอลเล่ย์บอล
เบอร์โทรผู้ปกครอง 07-1697149
   

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน แก้ไขเมื่อ 18 ธันวาคม 2548