โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242


โรงเรียนในสังกัด สพป.1 ราชบุรี

   

บ้านหนองนกกะเรียน
อนุบาลบ้านคา
บ้านหนองโก
วัดหนองพันจันทร์
บ้านท่ามะขาม
บ้านห้วยท่าช้าง
ธรรมศาสตร์-จุฬา 2
วัดดอนตะโก
วัดแจ้งเจริญ
วัดหนองตาหลวง
วัดดอนทราย
วัดด่าทับตะโก
บ้านคาวิทยา
เบญมราชูทิศ
ราชบริกานุเคราะห์
บรมราชินีนารถราชวิทยาลัย
วัดพิกุลทอง
วัดพเนินพลู
วัดปากช่อง
วัดห้วยไผ่
บ้านโป่งกระทิงบน

บ้านตะโกล่าง
ชุมชนบ้านบ่อ
วัดบางลี่
วัดน้ำพุ
วัดยอดสุวรรณคีรี
วัดศัทธาราาษฎร์
วัดแคทราย
วัดเขาปิ่นทอง
บ้านโป่ง ปากท่อ
ชุมชนวัดคูบัว


 

 

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 30 เมษายน 2554