โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032228436

ไหว้ครู 52
11 มิถุนายน 2552


11 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00น.
โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู เริ่มด้วย เจริญ ไข่ แฉล้ม นำน้องๆ นั่งสมาธิ


อนุบาล 1
อนุบาล 2


ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม เริ่มเปิดพิธี


อนุบาล


เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำน้องกล่าวไหว้ครู


คุณครูทั้งหมดวันนี้


พานพุ่ม ชั้น ป.1


ตัวเล็กอนุบาล 2


ชั้น ป.2


ชั้น ป.3


ชั้น ป.4ชั้น ป.5


ชั้นป.6


มัธยมศึกษาปีที่ 1


มัธยมศึกษาปีที่ 2


มัธยมศึกษาปีที่ 3


คุณครูรับพานพุ่ม


คุณครูสนัน รับพานหว้ครูเป็นปีแรกที่นี่ผอ.วิชัย รับดอกไม้ไหว้ครูจากนักเรียนอนุบาล 1
ผอ.วิชัย รับดอกไม้ไหว้ครูจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2


ผอ.วิชัย รับดอกไม้ไหว้ครูจากนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผอ.วิชัย รับดอกไม้ไหว้ครูจากนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 3

พานพุ่มไหว้ครูปีนี้เน้นความสวยงามแบบเรียบๆ แฝงความหมายนิดๆ

  

   


คุณครูสัญญา รัตนบำรุง เป็นหัวหน้าดำเนินกิจกรรมไหว้ครูคุณครูของเราวันนี้เริ่มด้วย


คุณครูสามารถ วัดบัว
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


คุณครูศิริ อุ่นเรือน
ประจำสาระวิชาการงานเทคโน และประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


คุณครูกฤษฌณ กองแก้ว
ประจำสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


คุณครูสำอาง บรรเทิงจิตร
ประจำสาระวิชาคณิตศาสตร์ ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่2


คุณครูสัญญา รัตนบำรุง
ประจำสาระวิชาภาษาไทย ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


คุณครูสำเนียง เจริญกิจ
ประจำชั้นอนุบาล 1


คุณครูเดือนเพ็ญ กันนะ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


คุณครูบุญเยี่ยม ขำทอง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


คุณครูเรไร    ทองสามสี
ประจำชั้นอนุบาล 2


คุณครู สุนัน  แป้นแหลม
ประจำสาระวิชาภาษาอังกฤษ์ ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และ
คุณครูสมพงษ์ สุขมาก
ประจำสาระวิชาวิทพลศึกษา ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4


คุณครูประดิษฐ์ บุตรดี
ประจำสาระวิชาศิลปะ  ประจำสาระวิชาการงานเทคโน (คอม)
ผู้อำนวยการ วิชัย   จุ้ยนิ่ม
ผู้บริหารโรงเรียน


***************************************************************
ครูประดิษฐ์     รายงาน    11 มิถุนายน 2551


<<< กลับหน้าแรก โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน