โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032228436

คาราวานควมรู้สู่ผู้ครอง
30 มิถุนายน 2552
     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
                  โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองสู่การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                               
                   วิทยากร คุณครูปณิตา ศิลารักษ์                 คุณครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สวนผึ้ง                                         
คุณหมอชูเกียรติ ประเสริฐศิลป์     หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านหนองนกกะเรียน   
 คุณหมอมุกดา พรหมมินทร์          เจ้าหน้าที่อนามัยบ้านหนองนกกะเรียน          
  
                   

ผอ.วิชัย กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และเปิดอบรม                                                               
         คุณครูปณิตา ศิลารักษ์ วิทยากรพิเศษ จากโรงเรียนบ้านหนองขาม บรรยายความรู้        


บรรยายอย่างน่าฟังให้ความรู้พร้อมสื่อที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่นแผ่นพับ ภาพสไลด์เรื่องราว
                และวีดีโอคลิป ทำให้การอบรม เป็นที่สนใจของผู้ปกครองมาก                                                                
                                                  บรรยากาศของการพูดคุยอย่างกันเอง                                                                                 


คุณหมอ วิทยากรอีกสองท่านมารอให้ความรู้                                                           
                                                                                    

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น ต้องควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของเด็กทั้งทางร่างกาย และสมอง
  บุคลสำคัญที่ต้องคอยให้ความรู้ด้านสุขภาพ และดูแลส่งเสริมความเจริญ และปกป้องอันตรายของ
สุขภาพเด็กปฐมวัย คือเตจ้าหน้าที่อนามัยของโรงเรียน      วันนี้คุณหมอทั้งสองท่านได้ให้เกียรติมา
          บรรยายสาระที่เป็นประโยชน์กับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
        
                                                             


คุณหมอมุกดา พรหมมินทร์    เจ้าหน้าที่อนามัยบ้านหนองนกกะเรียน                                 
คุณหมอชูเกียรติ ประเสริฐศิลป์     หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านหนองนกกะเรียน                       
                                    คุณหมอชูเกียรติ ประเสริฐศิลป์                                                                                       

***********************************************************

จบกิจกรรม เวลา 12.00 น. ผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม   ขอบคุณคณะวิทยากร และมอบ            
ของขวัญน้ำใจ กับวิทยากร  
 
                                                                                                                


คุณครูปฐมวัยผู้ดำเนินกิจกรรมวันนี้                                
 
                                                                           

คุณครูสำเนียง  เจริญสุข                                                                                            


คุณครูเรไร   ทองสามสี                                                                                              


ตัวอย่างสื่อที่ใช้ และแจกให้กับผู้ปกครอง                                                                             


อาหารเบรค                                                                                                                   


ผู้ปกครองรุ่นใหม่                                                                                               ปิดท้ายด้วยภาพคุณแม่คนสวยวันนี้                                                                 

***************************************************************************************

ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
30 มิย. 2552