โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032228436

แห่เทียนเข้าพรรษา 2552
3 กรกฎาคม 2552
     
เวลา 9.00 น.    
พู       ประธานนำนักเรียน
ผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม นำนักเรียนรับศีล 5


และถวายต้นเทียนพร้อมปัจจัย


คณะครู


นางเทียนอนุบาล

***************************************************************************************

ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
3  ก.ค.. 2552