โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032228436

ประชุมสภา 2552 ครั้งแรก
3  กรกฎาคม 2552
     เวลา 13.00 น.- 14.30 น.


ผู้อำนวยการวิชัย เปิดการประชุม


พู (กลาง) ประธานนักเรียน    กล้วย (ซ้าย) รองปะธาน และ กวาง (ขวา ) รองประธานนักเรียน


ส้ม   เลขาฯ

พู ประธานนักเรียน


กวาง    รองประธานนักเรียน


กล้วย  รองประธานนักเรียน


คุณครูเดือนเพ็ญ และคุณครูเรไร คุณครูที่ปรึกษา


คุณครูสัญญา คุณครูที่ปรึกษา


ผอ.วิชัย ประธานที่ปรึกษา


โจ้ ผู้แทนนักเรียน ม.1


พีม ผู้แทนนักเรียน ป.4


เฟิร์น ผู้แทนนักเรียน ม.2


เฟม ผู้แทนนักเรียน ป.1    ฟอย ผู้แทนนักเรียน ป.3


แน๊ต ผู้แทนนักเรียน ป.1


กอล์ฟ ผู้แทนนักเรียน ม.2


จักร ผู้แทนนักเรียน ม.3


อั้ม ผู้แทนนักเรียน ม.3


ปาล์ม  ผู้แทนนักเรียน ม.3


แคงโม ผู้แทนนักเรียน ป.5


ฟิล์ม ผู้แทนนักเรียน ป.4


เปิ้ล ผู้แทนนักเรียน ป.2


เทียน ผู้แทนนักเรียน ป.1


เจน  ผู้แทนนักเรียน ม.3


น๊อต ผู้แทนนักเรียน ป.6


ตี๋  ผู้แทนนักเรียนป.1


กิ๊ก ผู้แทนนักเรียน ม.1

บรรยากาศของการประชุม***************************************************************************************

ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
30   กรกฎาคม. 2552