โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242


ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  

31 กรกฎาคม 2552
ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม นำคณะนักเรียนทุกชั้นเรียน ครูและผู้ปกครอง ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรีแวะพักครั้งแรกที่ปั๊ม


9.30 น. ถึงอุทยานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว


นักเรียนเตรียมเข้าทัศนศึกษา


ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาลรับประทานอาหารเช้า

+
รถไฟบริการชมสวนสัตว์
คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนบนรถไฟ


วัวป่า

+นกฟลามิงโก้


กวางพร้อมเขาที่สวยงามหุบเสือ


เสือโคร่งผู้ปกครองและนักเรียนเดินชมซุ้มเสือซึ่งมีให้ชมมากมายหลายชนิด


ความสง่างามยิ่งใหญ่ และร้ายกาจอย่างสุดที่มนุษย์จะทานทนด้วยมือเปล่า


+

เสือขาวสิงห์โต เจ้าป่า


เห็นมีเพียงคู่เดียว ด้านขวาคือตัวเมียจะไม่มีขนยาวปกคลุมที่คอ


นักเรียนชั้น ป.4 จดบันทึกรายงานนีคือเป้าหมายที่แท้จริงของการทัศนศึกษา คือดูเพื่อหาความรู้


ช่วยกันบอกช่วยกันสังเกต


เป็นเรื่องที่คุ้มค่ากับการที่คณะครูสรรหาสาระให้สัมผัส
นักเรียนได้ฝึกพินิจพิเคราะห์เลือสรรข้อมูลที่มีมากมาย ให้เหลือเพียงที่น่าสนใจบันทึกลงในสมุดเล่มน้อยๆ ของเขานักเรียนชั้น ป.4 เป็นนักเรียนในความดูแลของคุณครูสมพงษ์ สุขมาก


เวลา 18.00 น.เดินทางกลับ


คลิกดูภาพน่าสนใจรายทาง

***********************************************************ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 2 ก.ค.. 2552