โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242


ตรวจฟัน
4 สิงหาคม 2552
คุณหมอทันตมาตรวจฟันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนนองนกกะเรียน และโรงเรียนวัดหนองบัวค่าย
มาตรวจพร้อมกันที่นี่

คณะนักเรียนชั้นม.3 เป็นผู้ช่วย

คุณครูเรไร ทองสามสี เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

***********************************************************ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 4 ส.ค.. 2552