โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242


รับมอบตู้น้ำเย็นจากร้านพานิชอีเล็คตริค จอมบึง
7 สิงหาคม 2552


คุณสะสม หาญพานิช ผู้จัดการและเจ้าของร้านพานิชอีเล็คตริก จอมบึง
มอบตู้น้ำเย็นให้โรงเรียน 1 เครื่อง มูลค่า 4,000 บาท

ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ขอบคุณและรับมอบไว้ใช้ในกิจการของโรงเรี
ยน


และวันนี้ช่างมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องธุรการสองเครื่อง
รวม 15,000 บีทียู


***********************************************************ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 7 ส.ค.. 2552