โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

นักเรียนสายน้ำผึ้ง กทม. สำรวจ รร.นกกะเรียน
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552


คณะนักเรียนจากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง กทม. มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

.
สำรวจสถานที่


เพื่อวางโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาให้โรงเรียน


ผอ.วิชัยให้คำปรึกษาและต้อนรับ


เป้าหมายคือช่วยดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กๆ


สิ่งแรกคือห้องสมุดของโรงเรียนที่คณะนักเรียนเห็นว่ายังมีปัญหาไม่พร้อม และสื่ออุปกรณ์ต่างชำรุดไปมาก


และสำรวจสถานที่และบริเวณ เพื่อเป็นข้อมูลของการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และสันทนาการให้กับนักเรียนชั้น ป.1- ป.6


โดยมีโครงการว่าจะนำคณะนักเรียนมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนในเดือนตุลาคมนี้


คุณธรรมธร อินทรปรีชา (ขวา) เป็นที่ปรึกษาและผู้นำในครั้งนี้

***********************************************************

ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 16 ส.ค.. 2552