โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

เราคือ...แชมป์ มินิมาราธอน รางบัวเกม 52
30 กันยายน 2552

ประชุมวันนี้มีคุณครูหายไปเพราะติดภาระกิจราชการนอกโรงเรียนหลายท่าน
แต่ที่ต้องไปอย่างถาวร คือคุณครูบุญเยี่ยม
ท่าน เออรี่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา


ผอ.วิชัยกล่าวขอบคุณคุณครูทุกท่าน ที่ได้ดูแลฝึกซ้อมกีฬา
และดูแลเด็กดำเนินกิจกรรมวันเปิดปิดกีฬาผ่านไปด้วยดี
จนเราได้รับโล่ห์เกียรติคุณ และเกียรติบัตรต่างๆ มาหลายรายการ
อะไรที่เราดีก็จงปฎิบัติ์ต่อไปให้ดีขึ้น สิ่งที่ขาดตกบกพร่องก็ช่วยกันวิเคราะห์ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเด็กชายอนันต์ สุทัศน์ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ชนะเลิศ มินิมาราธอน เป็นหนึ่งเกียรติคุณที่สร้างชื่อให้กับโรงเรียน
โรงเรียนจะได้จัดหารางวัลเป็นกำลังใจ มุมานะในการเรียน
และขยันฝึกซ้อมก๊ฬาเมื่อมีโอกาสในการแข่งขันต่อไป


นี่คือโล่ห์เกียรติคุณ ชนะเลิศมินิมาราธอน รางบัวเกม


ชมภาพ เบื้องหลังชนะเลิศมินิมาราธอน

(ขอบคุณนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์รางบัวเกม โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว เอื้อเฟื้อภาพเบื้องหลัง)


แค่สตาร์ทกิโลเมตรแรก เด็กชายสุทัศน์ (ชุดแดง) ก็เริ่มนำ


เริ่มทิ้งระยะห่างออกมาเรื่อยๆ


และนำโดดตลอดระยะทาง 4 กม. ที่เหลือ จนถึงเส้นชัยชนะเลิศอย่างขาดลอยในที่สุด


นักเรียนของเราติดตามความเคลื่อนไหวด้านกีฬาจากเวบไซต์ โรงเรียน
และจากภาพถ่ายโดยละเอียดร่วมพันกว่าภาพ ที่คุณครูนำมาแพร่ให้นักเรียนชมที่คอมได้ทุกเครื่อง


เป็นสื่อที่ทันเหตุการณ์ที่นักเรียนทุกคนพอใจเป็นอย่างมาก


ล่าสุดวันนี้ช่วงบ่าย
ผอ.วิชัย เปิดประชุมสภานักเรียน ในวาระด่วนพิเศษ


ที่ประชุมตกลงของบโรงเรียนเลี้ยงขอบคุณนักก๊ฬาทั้งหมดในวันพฤหัสบดีนี้
และเตรียมการจัดแบ่งงานต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งที่จะมาพัฒนาโรงเรียนในวันที่ 11 ตุลาคมนี้

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 9 ตุลาคม 2552