โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
คณะนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม. มอบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
11 ตุลาคม 2552
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน  12 ตุลาคม 2552