โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
คุณครูคนใหม่
ลดาวัลย์ รุ่งเรือง

นักศึกษาฝึกงานสอน
2 พฤศจิกายน 2552


เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเรามีอะไรใหม่หลายอย่าง
เริ่มแรกวันนี้เรามีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มาช่วยงานสอนให้กับโรงเรียนเรา


ผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม แนะนำให้นักเรียนรู้จัก


เป็นนักศึกษา ปี 4 คณะคุรุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์


โดยมาฝึกงานสอนและช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนของเรา


ถือเป็นโอกาสดีของนักเรียนเราที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก
จะช่วยสอนอยู่เป็นเวลาถึง 1ปี


ลดาวัลย์ เป็นคนจังหวัดนครปฐม อำเภอสามพราน มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึงตั้งแต่ปี 1
เหลืออีกปีครึ่งจะสำเร็จการศึกษา และได้รับบรรจุเป็นครูตามโครงการของรัฐยาล

ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 2 พฤศจิกายน 2552