โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
คณะนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.5) รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ได้มาจัดกิจกรรมปลูกฝังความรู้สึกต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมของเรา เริ่มเวลา 8.30 น. ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน
และยังเลี้ยงข้าวกลางวันที่อร่อยๆ ให้กับน้องๆ ทั้งหมด
นักเรียนบ้านหนองนกกะเรียนประทับใจ และขอบคุณน้ำใจของพี่ๆ ในครั้งนี้.

ชมภาพกิจกรรมที่สนุกและมีคุณค่าประทับใจ
พร้อมภาพสวยๆ หล่อๆ ของชาวเบญจมฯ ในกิจกรรมครั้งนี้

30 พฤศจิกายน 2552

+


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 30 พฤศจิกายน 2552