โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ครูใหม่ ห้องคอมและเครื่องคอมใหม่
17 พฤษภาคม 2553ปีนี้นักศึกษาฝึกสอนวิชาคอมพิวเตอร์เข้ารายงานตัวฝึกปฏฺบัติงาน 1 ปี


อุรารัตน์ อ่อนทอง กับจักรพงษ์ พลชัยนักศึกษาครู 5 ปี เข้ารายงานตัว กับท่านผอ.วิชัย


คุณครูคนใหม่ คุณครูนวลจันทร์ บุญสม ย้ายมาประจำตำแหน่งที่โรงเรียนเราอีก 1 คน
เป็นครูสอนชั้นมัธยมศึกษาในวิชาภาษษไทยและการงานพื้นฐานอาชีพ

คุณครูนวลจันทร์ บุญสม ย้ายมาจากจังหวัดกาญจนบุรีคุณครูคนึงสุข เจริญวัฒนา เข้ามาเป็นครูประจำชั้นประถมปีที่ 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้ว
สอนไดเป้นที่รักของนักเรียนทุกคน


โรงเรียนเราขาดแคลนครูภาษาอังกฤษ หลังจากที่คุณครูแหม่มย้ายออกไป
เื่มื่ือกลางปีที่แล้วเรา ได้คุณครู ชาติชายมาเป็นครูภาษาอังกฤษแทน


กิ่งดาว เสียงเพราะ เป็นศิษย์เก่าที่ได้เข้ามาเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์เด็กเล้ก อบต.รางบัว
ที่ตั้งประจำอยู่ที่โรงเรียนของเรา


หลังจากผู้ดูแลเด้กเล้กคนเก่าได้ลาออกไปเมื่อปี 2550 ศพด.รางบัวโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนก็ได้
อุทัย นาคีสินธ์ มาดูแลแทน ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีผู้ปกครองนัำเด็กมาฝากมากขึ้น
จนทาง อบต.ต้องจัด น้องกิ่งดาวมาช่วยอีกคน


หลังจากภารโรงคนเก่าเกษียณราชการไป ทางราชการตัดตำแหน่งภารโรงออกไปไม่มีตำแหน่งนี้
ทางโรงเรียนมีพื้นที่กว้างยากแก่การที่ครูและนักเรียนจะดูแลได้ทั่วถึง เขตการศึกาาจึงจัดงบจ้าง
นักการภารโรงขึ้น เราได้ คุณรม์ื สอดตา มาทำหน้าืที่ ปำิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน แบ่งเบาภาระของครูและ
นักเรียนได้มาก และโรงเรียนดูเรียบร้อยดีขึ้นมาก


คุรครูสุนัน แป้นแหลม ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านห้วยผากตั้งแต่ปี 2552
มาเ็ป็้นคุณครูประจำวิชาคณิตศาสตร์


เปิดเรียนวันแรก ผอ.ประชุมคณะครู


มีคณะครูเข้าไม่ครบทุกคน ด้วยติดภาระกิจหลายอย่าง


ปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ทางเขตการศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้รับโควต้าเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้โรงเรียนในเขต 50 โรงเรียน
เขตได้พิจารณาจัดให้โรงเรียนดีเยี่ยมระดับตำบล โรงเรียนเราจึงเป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการได้รับคอมพิวเตอร์พร้อม
กับคอมพิวเตอร์โครงการไทยเข้มแข็ง รวม 14 ชุด


เรามีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อนักเรียนจากการจัดหาตามงบประมาณโรงเรียนอยู่แล้ว 18 ชุด
เมื่อได้คอมพิวเตอร์ใหม่มาอีกจึงไม่มีที่วาง ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่มจึงดำเนินการจัดห้องคอมใหม่ขึ้นมาอีก 1ห้องเรียน


ปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ได้จัดห้องคอมใหม่ให้ทันสมัย โดยติดเครื่องปรับอากาศ ติดฝ้าเพดาน ปูพื้นกระเบื้อง
ติดม่านบังแสงและกันความร้อน


ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ที่นักเรียนของเราได้รับ โดยเดิมทีคอมพิวเตอรที่มีอยู่์เป็นคอมเก่าตกรุ่นมากๆ ไม่สามารถใช้โปรแกรมปฏิบัติการยุคนี้ได้
ผอ.วิชัยเข้ามาประจำตำแหน่งเมื่อปลายปี 50 ได้ปรับปลดระวางคอมเก่า และจัดงบประมาณซื้อใหม่ทดแทนปีละ 3 ชุด
แต่ก็ยังไม่ทันการใช้งานของนักเ้รียน


ด้วยความจริงจังในการพัฒนาเทคโนโลยีของ ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ประการหนึ่ง ทางเขตจึงมอบโควต้าคอมพิวเตอร์มาให้
ทางโรงเรียนจึงต้องจัดห้องคอมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้อง โดยเปิดประตูเชื่อมถึงกัน
เป็นโอกาสดีและโชคดีของนักเรียนโรงเรียนเราจริงๆ ที่เราได้ขนาดนี้อย่างไม่คาดคิด
เดิมเรามีคอมพิวเตอร์ที่จัดหาซื้อเอง โดยการบริจาค และโดยงบประมาณประจำปี แต่เครื่องเก่าลงทุกปีไม่ทันใช้
เราจึงขาดแคลนอยู่มาก บัดนี้ทางโรงเรียนเราถึอได้ว่าสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดของสภาพและระดับโรงเรียน
โรงเรียนตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้เด็กได้รับอย่างเต็มที่

พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ไว้วางใจส่งนักศึกษาปริญาวิชาครู
มาช่วยดูแลการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อีกสองคน ตามข่าวบน จึงยืนยันได้ว่าวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี และอินเตอร์เนต เราไม่น้อยหน้าโรงเรียนอื่นในระดับเดียวกันแน่นอน

วันนี้เรามีเครื่องคอมพวเตอร์ใช้งานการเรียนการสอนและธุรการ เซพเวอร์ รวมทั้งหมด 40 เครื่อง
เป็นเครื่องถือว่าทันสมัยที่สุดในวันนี้ ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์เซเว่น ใหม่ที่สุด
มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 2 ชุด
เชื่อมสื่อสารทั่วโลกด้วยอินเตอร์เนตความเร็วสูง


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 17 พฤษภาคม 2553