โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก 53
17 พฤษภาคม 2553นักเรียนชุดแรกจากซอนต้ามาก่อน 7 โมง


ปีนี้พื้นดินแห้งด้วยฝนแล้งตลอดมาหลายเดือนตั้งแต่ก่อนปิดเทอม


สวดมนต์ไหว้พระยามเช้า เป็นภาพที่สวยงาม


นักเรียน ป.1 ปีนี้มากขึ้นรวม 30 คน โดยปีที่ผ่านมามีไม่ถึง 20 คน


ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม กล่าวต้อนรับนักเรียน


ปีนี้มีบุคลากรใหม่หลายท่าน ทั้งครูใหม่ ครูฝึกสอน ครูจ้าง และนักการภารโรง


นักเรียนชั้น ม.3 ฝน แนน และ กิ๊ก ช่วยทำหน้าที่ดูแลห้องคอมพิวเตอร์


หยี ป.2 กับ แอน รอรายงานตัวเข้ากิจกรรมหมู่สี


"รส" พีใหญ่ที่สุดในปีนี้ รอรับนักเรียนรายงานตัวเข้าหมูู่สี


กวาง กับ อาย เป็นหัวหน้าหมู่สี


กี้ ม.3 เป็นหัวหน้าอีกหมู่สี


แนนและฝน ทำเวรห้องคอมพิวเตอร์


การประจุมจัดแบ่งหมู่สีที่ร่มไม้


กวาง กับ กี้


คุณครูเรไร เป็นครุผู้ควบคุมกิจกรรมหมู่สี


นักเรียนที่ใต้ร่มไม้


หยี ป.3


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 17 พฤษภาคม 2553