โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องคอมใหม่
26 พฤษภาคม 2553
ผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม จัดหาพร้อมอนุมัติงบประมาณติดเครื่องปรับอากาศให้ห้องคอม 2เป็นเครื่องยี่ห้อ HAIER ขาด 24000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง


ช่างจากร้านจอมบึงอีเลคโทรนิคผอ.วิชัย ดูแลการติดตั้งเป็นผลให้นักเรียนได้มีสมาธิในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ดีขึ้น และเป็นการถนอมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ไห้
ใช้งานได้ตามเวลาอายุของเครื่องโดยไม่ชำรุดเสียหายจากความร้อน


สรุปตอนนี้เรามีห้องคอม 2 ห้อง เป็นห้องปรับอากาศทั้งสองห้อง


นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน เรียนอย่างสนุก ชอบและรักการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์


ผอ.วิชัย ให้ความสนใจ และเน้นวิชาคอมพวเตอร์โดยแวะเวียนมาดูแลเสมอ
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 26 พฤษภาคม 2553