โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
27 พฤษภาคม 2553บ่าย 2โมงครึ่ง นักเรียนมาเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองนกกะเรียน


จุดธูปเทียนเตรียม


รอบอุโบสถหลังเก่า

ครูชาติชาย เชื่อมสุข นำพิธี


ไหว้พระ


ปักธูปเทียน
จบรายการ
กลับบ้าน

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 27 พฤษภาคม 2553