โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
แอโบิคประจำสัปดาห์แรก
16 มิถุนายน 25535.30 น. นำโดยคุณครูสัญญา รัตนบำรุง
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 16 มิถุนายน 2553