โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

อาจารย์มาเยี่ยมครูคอมครั้งที่ 2
1 กรกฏาคม 2553

1 ก.ค.53
วันนี้อาจารย์ บุรินทร์  นรินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มาเยี่ยมนิเทศน์ ให้คำปรึกษากับคุณครู  โจ  จักรพงษ์ และคุณครู ตอง  อุรารัตน์
และพบปะพูดคุยกับ ผอ.วิชัย  จุ้ยนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ห้องคอม


อาจารย์ให้คำแนะนำ ครูโจ กับ ครูตอง


อาจารย์บุรินทร์  พูดคุยปรึกษากับ ผอ.โรงเรียน คุณครูดิด ครูพี่เลี้ยงที่ปรึกษา และครูโจ ครูตอง อยู่ประมาณ 1 ชม.จึงเดินทางกลับ***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 1 กรกฎาคม 2553