โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

ประชุมกรรมการและครูที่ห้องคอม
2 กรกฎาคม 2553

ศุกร์ที่ 2 ก.ค. 53 เวลา 18.30 น.
ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ขวาสุด) และคุณสมศักดิ์  แป้นชาติ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (ที่2 จากขวา)
ประชุมครธกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ว่าด้วยแนวทางพัฒนานาโรงเรียนด่วนหลายเรื่อง


โดยใช้ห้องปฎิบัติการณืคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ประชุม


ส.อบต.วิชาญ  ดวงปิ่นคำ
กรรมการสถานศึกษา


ส.อบต.หมู่ 8 และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
การประชุมใช้เวลา 2 ชม. จึงปิดการประช


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน   2 กรกฎาคม 2553