โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

แอโรบิคก่อนเรียนตอนเช้า
7 กรกฎาคม 2553

7 ก.ค. 53
ทุกวันพุธ ก่อนเข้าเรียน

วันนี้ "ครีม" ป.4 เป็นพรีเช็นต์ หลังจากที่เป็น 1 ในคณะแอร์โรบิคที่ชนะเลิศการประกวดของโรงเรียนในระดับอำเภอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา


อนุบาล 1


อนุบาล 2

...ยินดีกับคณะ แอโรบิค โรงเรียนเราครับ***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
7 กรกฎาคม 2553