โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

คาราวานความรู้สู่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2
9 กรกฏาคม 2553

9 ก.ค.53 เวลา 9.00 น.
ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนเปิดการอบรมสัมนาผู้ปกครอง
ด้วยสาระสำคัญคือ การเลี้ยงเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี อย่างมีความสุขให้เหมาะสมตามวัย
โดย ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม เป็นประธาน
คุณครูสำเนียง เจริญสุข และ   คุณครูเรไร  ทองสามสี ผู้ดำเนินโครงการ
โดยมีวิทยากรพิเศษคือ  คุรหมอจาฏุพัฒน์ พรหมมินทร์ นักวิชาการ อนามัยบ้านหนองนกกะเรียน
จัด ณ ร่มไม้ลานเอนกประสงค์ห้องเรียนธรรมชาติผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม กล่าวเปิดงาน 
จากซ้าย  คุณครูเรไร และคุณครูสำเนียง ครูอนุบาล  ผู้ดำเนินโครงการ


คุณจาฏุพัฒน์  พรหมมินทร์
วิทยากรพิเศษ


คุณครูเรไร ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ปิดการสัมนาอบรมเวลา 11.30 น.นักเรียนอนุบาล 2นักเรียนอนุบาล 1


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
9 กรกฏาคม 2553