โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
โดย แผนกวิชาช่างอีเลคทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
คุณครูเรไร ทองสามสี ประสานงาน

18 ก.พ.53 เวลา 8.00 น.
แผนกวิชาช่างอีเลคทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มาบริการกับชุมชนพร้อมดูแลแก้ไขเครื่องใช้อีเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
ที่เสียหายมานานจนใช้งานได้เป็นปกติเกือบทั้งหมด
ขอบคุณอาจารย์ภัทร ทองสามสี อาจารย์ชนะ วุฒิอำพล และอาจารย์ลำพึง วุฒิอำพล นำนักศึกษาชั้น ปวช.มาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพนักศึกษากับงานบริการให้กับโรงเรียน

อาจารย์ลำพึง วุฒิอำพล


อาจารย์ภัทร ทองสามสี กับคุณครูเรไร ทองสามส ีผู้ประสานงานต้อนรับดูแล


ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม มาต้อนรับดูแลตลอดรายการ
ช่วงเวลาเดียวกัน ที่สนามโรงเรียนมีกิจกรรมกีฬาแข่งฟุตบอล อบต.


เ็ป็้นการแข่งขันรอบคัดเลือก จะไปสิ้นสุดในวันที่ 4 มีนาคม 2555 มีผู้เข้าชมทยอยมาเรื่อยๆ


อีกจุดหนึ่งของผู้ชม


นักศึกษาแยกย้ายการทำงาน


ล้าง


รื้อ


งัด


แงะ


ไขล้าง ล้าง


ทาน


อร่อย


ยอด


แอร์


sound


ช่วงเย็นฝนตก
ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาแนกวิชาอีเลกทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยดูทุกสิ่งในกิจกรรมครั้งนี้


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
19 กุมภาพันธ์ 2555