โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

เลี้ยงส่งคุณครูแหวน จิราภรณ์ ช่างผัด
โดย ฝ่ายกิจการนักเรียน

24 ก.พ.53 เวลา 15.00 น.
คุณครูแหวน จิราภรณ์ ช่างผัด มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่โรงเรียน
1 ปีการศึกษา วันนี้ถึงเวลาต้องไปเป็นครูตัวจริงแล้ว ชาวโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน มีความยินดีอย่างยิ่ง อย่างน้อยเรามีส่่วนที่สำคัญที่ยืนยันความสามารถของคุณครูแหวน

คุรครูสัญญา รัตนบำรุง มอบดอกกุหลาบ


ผอ.มอบของที่ระลึก


คณะครูเลี้ยงส่ง


ภารโรง แม่ครัวครูแหวนทำส้มตำเลี้ยงคณะครู

นักเรียนให้กำลังใจ


นักเรียนมอบของที่ระลึก


คุณครูแหวน


กล่าวลาและขอบคุณ
....................................................
1 ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์สาระวิชาวิทยาศาสตร์ น้องแหวน จิราภรณ์ ช่างผัด ได้ปฏิบัติหน้าที่การฝึกได้อย่างดี ขยันขันแข็ง
ตรงเวลาเคารพ อ่อนน้อมต่อพี่ๆ ลุงป้าน้าอา ที่เป็นครู ช่วยเหลือนักเรียน เป็นที่รักของคุณครูและนักเรียนทุกคน
ในนามของโรงเรียน ขออวยพรให้คุณหลานแหวน ประสบความสำเร็จในการงานหน้าที่ตามที่หวังทุกประการ


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
26 กุมภาพันธ์ 2555