โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
กรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

26   มิถุนายน 2555

26 มิถุนายน 2555
โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนส่งคำขวัญเข้าประกวด พร้อมทั้งอ่านคำขวัญ
ที่แต่งขึ้นให้เพื่อนๆ ฟัง
ผอ.วิัชัยเป็พิธีกรดำเนินกิจกรรม และแจกรางวัลกับนักเรียนที่แต่งกลอนเข้าประกวด

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : คุณครูปรัชชญา ฟองน้ำ้ำ


หลังกิจกรรมหน้าแถวช่วงเช้า คุณครูปรัชญา เริ่มกิจกรรมที่หน้าเสาธงน้องมายด์ ม. 3 อ่านข้อความจากหน่วยงานต้านยาเสพติด


นักเรียนรอการประกวดอ่านคำขวัญต้านยาเสพติด


ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรม

น้องแบงค์ ป.4น้องนาเดียร์ ป.5


น้องนาย ป.6


น้องเอก ป.4


น้องหยี ป.6


น้องหล้า ป.5


น้องโฟ ป.4


น้องฟอร์ด ป.5


น้อง ป.4


น้องหยี น้องฟู


น้องแนท ม.1

น้องวรรณ ม.1


น้องอีฟ ม.3
น้องนิว ม.3


รอผล


น้องแป้งร่ำ เตรียมแจกรางวัล
น้องมินท์ ป.4


น้องหยี ป.6


น้องนิด ป.4

 


น้องแนท ประกวดรอบสอง

 

 


แจกรางวัลกับทุกคนที่เข้าประกวด


และผูู้ชนะ***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
26  มิถุนายน 2555