โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ประเมินสิ่งแวดล้อม

3 กรกฎาคม 2555

โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินเรื่อยมาจนวันนี้คือวันล่าสุด
พร้อมกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเข้าขอชมเพื่อประเมิน

คุณครูปลา สุวิมล  เหลือละมัย  เป็นหัวแรงใหญ่ พร้อมคณะครูทุกคน
โดยการดูแลให้การสนับสนุนจาก ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่มคุณครูกัลป์ ครู ป.5 สร้างบอร์ดมีลูกโลกสีเขียว รายล้อมไปด้วยภาพวาดสิ่งแวดล้อมที่ดีฝีมือเด้กๆ ชั้น ป.5
จุดเด่นคือลูกโลกกึ่งสามมิติ แสดงถึงโลกมีสีเขียวคือความสมดุลย์ทางธรรมชาติที่ส่งผลดีต่อมวลมนุษย์


โลกจะสวยน่าอยู่ ด้วยมือเรา


คุณครูน้ำ


ผิวะักรูด สารปรับอากาศจากธรรมชาติ ซับกลิ่นเสีย ส่งกลิ่นหอม
คุณครูสัญญา ควบคุมการผลิต


มุมสวยๆ ปรับแต่งโดยคุณครูสัญญา


ทัทิมมีผลดก น้องมายด์ชี้


คุณครูปลา สุวิมล ผูู้นำปรับสิ่งแวดล้อม และตกแต่ง


ช่วยกัน


ตุณครูเติ้ล นุชจรี ลงมือเอง

ขวดน้ำอัดลมลิตร เป็นสารไม่สามารถย่อยสลาย
ถ้าทิ้งเปล่าเสียประโยชน์


สีแดงสอดแทรก


ครูโต้งสอนพละกลางไอแดด


น้องหยก น้องเกศ


ที่นั่งสบายๆ ชายถนน


หน้าอาคาร 1


เรียนท่ามกลางบรรยากาศดีๆ


สิ่งปลกๆ ที่คุณครูสัญญานำมาให้เด็กสัมผัส


น้องบีม


ของแอ๊คหน้าต้นทับทิม


ห้องเรียนธรรมชาติกับคุณครูบิด ครูดนตรี


วันที่ 3 กรกฎาคม คณะคุณหมอ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนุพราชขอมบึง เข้าประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กำลังใจรับรางวัล
โดยมี ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่มให้การต้อนรับ
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
4 กรกฏาคม 2555