โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ตกแต่งพัฒนาโรงเรียน

24 ตุลาคมคม 2555

เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อม คณะครูฝ่ายเทคโนโลยี มาปรับแกไ้ขหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี้


เริ่มวันที 22 ตุลาคม 2555 คุณครูน้ำ ทาสีป้ายโรงเรียนเก่าเพื่อตั้งใหม่หน้าอาคาร 4 ตึกม่วง


คุณครูปลา สุวิมล คุณครูน้ำ อทิตยา นำที่วางรองเท้าหน้าชั้นเรียนมาทาสีตกแต่งคุณครูกัน กันยารัตน์


คุณครูเติ้ล นุชจิรา


ตั้งใจ


คุณครูกัน ลงลายทางสลับสี
คุณครูปลา ร่างลายดอกไม้


แล้วป้ายสีลงไป


ของคุณครูเติ้ลลงลายดอกไม้
คุรครูเติ้ลเปลี่ยนใจ ลบลายทาสีใหม่ เพราะสีเทาเดิมไม่ใช่สีจริง เป็นสีรองพื้น


เวลาเย็นไม่เสร็จ จำต้องปล่อยตากแห้งทิ้งไว้ของคุณครูกัน
23 ตุลาคม 2555

23 ตุลาคม วันปิยะ คุณครูไม่หยุด มาลงลายต่อ
จบงานไปอีก 1 วัน
24 ตุลาคม 2555
คุณครูกัน นำกระถางดอกไม้มาลงลาย เพื่อตั้งประดับ หน้าอาคาร 2 ตึกเขียว


ฝนตกต้องย้ายงานที่ตกค้างหลบมาทำภายในห้องสมุด


ฝีมือคุณครูเติ้ลน้องเฟิร์น กมลวรรณ ศิษย์เก่ากลับจากโรงเรียนมายืนดูคุณครูที่ประตู


ลงลายกระถาง


คุณครูเติ้ลจบงานที่วางรองเท้ามาลงลายกระถาง เริ่มด้วยสีเหลือง


น้องเฟิร์นลงลายช่วยครู เป็นลายการ์ตูนคุณครูกัน ลงลายวิวธรรมชาติ

มือซ้ายโทร มือขวาไม่หยุดป้ายๆๆ


คุณครูเติ้ล


สี่โมงเย็นแล้ว

ลายดอกไม้ของคุณครูปลา อาร์ทตัวจริง ละเอียดสวยงามมาก


กระถางเหลืองของคุณครูเติ้ล


คุณครูกัน เสนอลายวิวป่าเขาของคุณครูน้ำ ลายดอกไม้คุณครูปลาเพ่งทำงานแบบละเอียด


เป็นงานจากฝีมือจริงๆ


งานนี้หลายคนมีส่วนร่วม มีคุณครูปลาเป็นหลัก


ที่นิ้วมือคุณครูปลาลงลายสีเขียว


งานวันนี้ไม่เสร๊จ จำต้องมีต่อไปอีกหลายอย่าง จะได้นำเรื่องราวมารายงานต่อไป

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
24 ตุลาคม 2555