โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ดูงานการตกแต่งรีสอร์ทที่สวนผึ้ง

2 พฤศจิกายน 2555

เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง คณะครูได้เดินทางไปดูการตกแต่งรีสอร์ท
ที่สวนผึ้ง เพื่อนำงานมาปรับใช้กับโรงเรียน

คุณคร ู6 คน ได้แก่่้ คุณครูสำอาง บรรเทิงจิตร คุณครูกันยารัตน์ เฉลิมดิษฐ  คุณครูสุวิมล เหลือลมัย
คุณครูนุชจรี โพธิ์ิืงาม คุณครูอทิตยา บัวงาม และคุณครูประดิษฐ์
บุตรดี
จุดแรกเป็นรีสอร์ทที่กำลังก่อสร้าง คุณครูกันยารัตน์แนะว่าสวยงามมาก คือรีสอร์ท "บ้านรุ้้งเคียงดาว"


กระถางต้นไม้ลายสวย
คุณน้องทักทายต้อนรับคุณครูปลาก่อนขึ้นอาคารกลาง


ง่ายๆ แต่เด่นน่าสนใจ
ที่นั่งแห่งรัก
สีสันสวยงาม สีผ้าม่านทะลุกระจกสลับสีสวยๆ


ที่นั่งพักตรงระเบียง


โต๊ะกระจก ลายเหล็กดัดทาสี


หน้าระเบียง


จ้องมองด้วยสงสัย ใครมาทำไม
บ้านพักสลับสีตัดกันสวย

คุณครูปลา สุวิมล


คุณครูอาง


พื้นทางเดินหินล้าง สลับลายดอกสีนิดหน่อย สุดตาดี


ต่อมาเข้าไปดูที่ ซีเนอรี่


ผ่านประตู บัตร 40 บาท


อบมือด้วยไอน้ำเย็น

จุดแรก
สวยนะ


ศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิแบบรีสอร์ท
แพะยิ้ม เมือเจอคุณครูสวยๆ


ไปที่แห่งความสุข


กลับแระ


แต่มีแวะ


โมอายคอฟฟี่


สมใจ ครูดิดอยากแวะมานาน


สถาปัตยกรรมลายหินเทียม


สร้างขึ้นมาเหมือนสโตนเฮนท์


ภายในเย็นด้วยเคาเตอร์กาแฟสวย
กลับตัวได้แต่ห้าม.......ต้องสั่งกาแฟมาชิมดับร้อน
อร่อยมาก ขอบคุณครูกันเลี้ยงคณะครู


ผู้จัดการรีสอร์ท

จากการไปดูสถานที่ครั้งนี้ ได้สาระและสิ่งที่เป็นประโยชน์มากอย่างยิ่ง คณะครูตั้งใจนำมาปรับสถานที่โรงเรียนของเราให้สวยงาม
ปัญหาแน่นอนด้านงบประมาณและการดูแล เราไม่อาจทำได้ แต่จะนำสิ้งที่ได้เห็นมาปรับใช้กับสิ่งที่เรามี ตกแต่งปรับ จัดเติมสีให่สวยงาม
ตามเป้าหมายอัตลักษณ์ของโรงเรียน และอีกอย่างโดยเห็นตามกันคือ ICT Resort School

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
2 พฤศจิกายน 2555