โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ประชุมผู้ปกครองเรื่องแขกแท็ปเล็ต

16 พฤศจิกายน 2555

16 พฤศจิกายน 2555
เวลา 9.00 น. ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่มพร้อมด้วย คุณครูคนึงสุข เจริญวัฒนา ครูประจำชั้น ป.1 และคุณครูปรัชญาฟองน้ำ
ประชุมชี้แจกเรื่องการแจกแท็ปเล็ต
ให้ผู้ปกครองทราบ โดยชั้น ป.1 ของโรงเรียนเราปีนี้มีนักเรียน 30 คนจึงได้รับแจกมาจำนวน 30 เครื่อง


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
16 พฤศจิกายน 2555