โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
อบรมต้านยาเสพติด

20 พ.ย. 2555 เวลา 9.00 น.
คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจอมบึงพร้อมด้วย อบต.รางบัว เปิดอบรมนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6
เรื่องต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องไอซีที โดยมีคุณจาตุภัฎ พรหมมินทร์ นายกอบต. รางบัว เปิดการอบรม
และแจกของชวัญให้กับเนักเรียนทุกคน หลังปิดการอบรมเมื่อเวลา 12.00 น.
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
20 พฤศจิกายน 2555