โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
"กลุ่มเพื่อนกระชับมิตร 98 ราชบุรี"
เี้ลี้ียงอาหารกลางวันนักเรียน
4 ธันวาคม 2555

4 ธันวาคม 2555
อันเนื่องมาจากวันพ่อ "กลุ่มเพื่อนกระชับมิตร 98 ราชบุรี"และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์จากราชบุรี นำโดย พันโทแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี (นายกเปี๊ยก) ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็ก
ที่โรงเรียน


ก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้น


ข้าวหมูแดง

นอกจากเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว ยังมีขนมแจก พร้อมด้วยเครื่องเล่นกีฬาหลายอย่าง ได้แก่
เครื่องกีฬา ตะกร้อ เปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่บอล
และขนมแห้งอีกหลายอย่าง


กับ คุณครูน้ำ คุณครูปลา และคุณครูกบ


อร่อย
หมด
เกลี้ยง


ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม กับคุณครูสำเนียง เจริญสุข

คุยกับเด็กๆ


อร่อยจนคำสุดท้าย


คุณคณุเติ้ล นุชจิรา กับ คุณครูน้ำ อทิตยา ช่วยดูแลเด็กนักเรียน


น้อง ป.1
น้องหยี ป.6 อร่อยแบบร้อนๆ


จนเหงื้อหยด (ที่คาง) น้องหยก


น้องแนต น้อง วรรณ ม.1


หนุ่มๆ ม.1 และป.6


น้องมิ้ว ม.1


น้องหยี ป.6


โฟ ป.5


ของน้องนุ๊ก ม.2 เผ็ด


ของน้องตาล ม.2 บอกเหมือนกัน ไม่เผ็ด


ขนม และอุปกรณ์กีฬาแจกให้นักเรียน


ดื่มน้ำเย็นๆ ด่อนไปวิ่งเล่น


น้องฟืว ป.6


ความสุขที่สุดของน้องแป้ง ม. 2 คือห้องคอม เป็นความรู้สึกเหมือนกับเพื่อนๆ ทุกคนในโรงเรียน
ขอบคุณคุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ทั้งหมดจากเมืองแม่กลองที่เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในครั้งนี้***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
4 ธันวาคม 2555