โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
กิจกรรมวันพ่อ 2555

4 ธันวาคม น 2555

คณะครูนักเรียนทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งที่โรงเรียนเพื่อถวายในหลวงเนื่องในโอกาสวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555
หลังจากนั้นคณะครูและนักเ้รียนบำเพ๊ยประโยชน์เก็บขยะในหมู่บ้าน รักษาสิ่งแวดล้อม


คุณครูกบ ครูออย นำนักเรียนศูนย์เด็กเล็กใส่บาตร


น้องหยก น้องแน๊ต


คุณครูสัญญา รัตนบำรุง


บอล ปรธานนักเรียนกล่าวนำเพื่อถวายของพระ
คุณครูปลา คุณครูน้ำ คุณครูเติ้ล


คุณครูสำอาง


คุณครูดวงใจ คุณครูสัญญา

ออกเก็บขยะในหมู่บ้าน
บ้านหนองนกกะเรียนยังมีครอบครัวที่ยากจนอยู่อีกมาก สังเกตบ้านหลังนี้เป็นบเานแบบกึ่งกระต๊อบ พื้นดิน


บ้านหลังนี้ ฝายังเป็นไม้ไผ่ตีเป็นฟาก


สภาพความเป็นอยู่


อาชีพเผาถ่าน


ตัดฟืนเหมาส่งโรงปูนขาว


ฟืนตะเกียบส่งโรงโอ่งมังกรที่เมืองราชบุรี

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
4 ธันวาคม 2555