โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
รางวัลจากกีฬาอำเภอ 2555

11 ธันวาคม 2555

ผลการเข้าร่วมกีฬาอำเภอช่วงวันที่ 26 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2555
ได้ถ้วยและเหรียญ 3 รางวัล

เป็นรายการกีฬาต่างๆ ที่คุณครู กันยารัตน์ เฉลิมดิษฐ เป็นสตัฟ ดังนี้
ตะกร้อชายมัธยม
น็อต คณินทร์ หน่อทองคำ  นอต ขวัญชัย พระลักษณ์ คุณครูกัน กันยารัตน์ เฉลิมดิษฐ บอล นเรศ  หอยขาว ต่อ ประดิษฐ์  เทพวาส
นอกจากเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว ยังมีขนมแจก พร้อมด้วยเครื่องเล่นกีฬาหลายอย่าง

วิ่งมาราธอน
บอล นเรศ หอยขาว
รุ่ง ภานุวัฒน์  เสียงเพราะ ป.5  นอต สรรธวุฒิ  ศาลาแดง ป.6 แอล แอ๊ด   บุญเย็น ป.6 เฟรม พงระพี   พันธุพุน ป.5
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
11 ธันวาคม 2555