โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
อบรมสิ่งแวดล้อม

11 ธันวาคม 2555

เวลา 9.00 น.- 12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ห้วยอะนะ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
มาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม


หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่คุยกับนักเรียน
ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม


เจ้าหน้าที่ วิทยากร***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน น้องนิว ชุติมา ถ่ายภาพ
11 ธันวาคม 2555