โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ศึกษาสิ่งแวดล้อม น้ำตกเอราวัณ

18 มกราคม 255618 มกราคม 2556 คณะะนักเ้รียนชั่น ม.3 พร้อมคุณครูประกอบด้วย ครูประดิษฐ์ บุตรดี
คุณครูสุวิมล เหลือลมัย คุณครู อทิตยา บังงาม และคุณครู นุชจิรา โพธิ์งาม ศึกษาสำรวจสิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ


คุณครูที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักเรียน
แผนผังเส้นทางศึกษาธรรมชาติ


มีคณะนักเรียนโรงเรียนอื่น มากิจกรรมทัศนศึกษาในเวลาเดียวกัน

คณะนักเรียนของเรา


มายด์ กับคุณครูปลา


น้ำของน้ำตกจะเป็นน้ำที่เย็นเฉียบมากตลอดทั้งปี


นักเรียนชาย นกร.
เส้นทางศึกษาธรรมชาติมีต้นไม้ขนาดคนโอบมากมาย
มี่ที่กางเต้นท์และอาคารศูนย์กิจกรรมด้านการศึกษาอยู่อีกฝั่งของลำห้วยมะเดื่อที่เอราวัณชั้น 7 กำลังออกผล


เป็นต้นไม้ที่แปลกแตกต่างจากอย่างอื่น คือจะออกงอกผลตามกลางต้น หรือกิ่งใหญ่ๆ


ผลเมื่อสุกจะมีรสหวานเล็กน้อย เป็นอาหารของนกที่กินแล้วจะถ่ายเป็นเมล็ดมะเดื่อแพร่พันธ์ไปที่อื่นในตัว
คนเราสามารถรับประทานได้ แต่ไม่หอมอร่อย จึงไม่นิยม


ต้นไม้ใหญ่ที่ชั้น 6 ตายมาหลายสิบปี แต่ยังคงทนถาวรอยูเช่นนี้


จุดเด่นของน้ำตกเอราวัณคือปลาตัวใหญ่มีทุกชั้นน้ำตก และพื้นน้ำของน้ำตกเอราวัณจะเป็นสีฟ้าอย่างเด่นชัดต่างจากที่อื่น
ธรรมชาติสร้างสรรช่องหินกลมสะดุดสาตาของคุณครูปลาก่อนใคร


ทางแยก แยกขวา ไปชั้นที่ 6 แยกซ้ายไปปีนชั้น7


ชั้นที่ 6 เป็นชั้นที่จัดว่าไม่สวยงามนัก แต่เป็นชั้นที่อุดมไปด้วยต้นไม้หลากหลาชนิดสอดแทรกทั่วไปกับสายน้ำตก


สิ่งแวดล้อมมีเสียไปเพราะฝีมือมนุษย์ฝากข้อความไว้แบบนี้


อีกด้านของชั้น 7 มีรอยจารึกด้วยการเอาก้อนหินขูด


แปะตราสัญลักษณ์หลังป้าย


แบบนี้จะว่าเสียก็ไม่เชิง เพราะไม่ใช่การทำลาย เป็นปกติของเมืองไทย


ครูน้ำ ตามธรรมเนียม


ภาพทั่วไป


และแล้วคณะสำรวจใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่งปีนป่ายมาจนถึงชั้น 7


คุณครูปลา


ครูน้ำ


ชั้น 7 เป็นชั้นสูงสุด ไม่มีหนทางปีนไต่ขึ้นไปอีกได้เลย เพราะเป็นหน้าผาสูงชัน
จากการที่ได้ชื่อว่าเอราวัณคือลักษณะหินปูนขาวๆ ข้างบนเหมือนหัวช้าง คือมีหัว มีหู ส่วนยื่นไปทางซ้ายคล้ายงา ส่วนล่างคล้ายคอ
จะัตั้งชื่อว่าน้ำตกหัวช้างดูจะไม่น่าสน ไม่เพราะพริ้ง จึงนึกถึงชื่อช้างของเทวดาพระอิศวรที่มีชื่อว่า เอราวัณ


ครูเติ้ล ผู้พิชิตรายล่าสุด


ลูกหาบ


สายน้ำที่ชั้น 7


น่าจะเ็้ป็นทริปประจำของบริษัททัวร์ จึงมีฝรั่งมาไม่ขาดสาย ถึงแม้จะเป็นวันศุกร์


ความงามของแสงแดดที่สาดส่องพาดผ่าน


ถึงแม้จะเหน็ดเนื่อยจากการเดินขึ้นมา แตก็่หายเหนื่อยอย่างเร็ว เพราะมีลมเย็นๆ พัดผ่านมาตลอด


ชั้นเจ็ดต้อนรับฝรั่งผู้มาพิชิตอย่างไม่ขาดสาย


ความสุขสบายนิดหนึ่งของชีวิตที่เดินทางเสาะแสวงหาข้ามฟ้ามาไกลเป็นพันเป็นหมื่น กม.


ลูกเขาที่เห็นสูงข้างหน้านั้น มีถนนสายหลักพาดข้ามขึ้นไปบนสุดและลงต่อไปยังตัวอำเภอศรีสว้สดิ์
เก็บความสวย


เป็นน้ำตกเก่าแก่ที่เดินทางมาชมได้ง่าย จากที่ครูดิดเคยมาครั้งแรกเมื่อ 30 ปี จนจวบปัจุบันก็ได้มาอีกหลายครั้ง
จัดว่ากรมอุทยานรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีไม่แปรเปลี่ยนเสียหายอะไร นอกจากการเพิ่มเติมความสะดวกของ
เส้นทางเดินขึ้นน้ำตก และเพิ่มเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกฝั่งหนึ่งของน้ำตก


พื้นน้ำใสสดสีฟ้าพร้อมปลาตัวใหญ่มากมาย ยังเป็นจุดเด่นของน้ำตกเอราวัณอยู่ไม่เสื่อมคลายจนทุกวันนี้


ครูผู้ดำเนินโครงการ เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนของเรา
ถึงแม้จะเป็นจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เล็กที่สุดของอำเภอจอมบึง ก็จะพยามยามจัดประสบการณ์ความรู้์เพิ่มเติมอย่างเต็มกำลัง
และอีกประการเพื่อตอบสนองความตั้งใจเรียนดีของนักเรียนรุ่นนี้ที่จะจบจากโรงเรียนอีกไม่กีวัน


หัวใจอร่่อยๆ ที่ร้านอาหารน้ำตก 50 บาท แพงไปนิดตามมูลค่าสถานที่

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
18 มกราคม 2556