โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
เก็บขยะอ่างเก็บน้ำไม้เต็ง

4 กุมภาพันธ์ 2556

5 กุมภาพันธ์ 2556 ชั่วโมง ชั้น ม.1 หลังจากที่ได้ดูแลเก็บกวาดขยะที่วัดหนองนกกะเรียน
เตรียมงานปิดทองเริ่มงานในวันที่ 9 นี้ นักเรียนชั้น ม.1 เดินทางต่อไปเก็บขยะต่อที่อ่างเก็บน้ำไม้เต็ง


สวัสดีคุณพี่ยามเช้านทุกๆวัน


พี่ใหญ่ ม.3 ของน้องๆ


อ่างไม้เต็งมีน้ำน้อย น้ำไม่เต็มอ่างมาหลายปี มีคนมาพักผ่อนชมวิวกันบ่อย
แต่เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความสะอาดนี้โดยตรงไม่มี ถ้งรอรับขยะ็้ไม่มี ขยะจึงเกลื่อนมากมาย เสียดายทัศนียภาพ


เริ่มต้นเก็บกันรายทางก่อนถึงอ่างขยะมีครบทุกรูปแบบเก็บ


กับครูพฤษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ดูแลกิจกรรมวันนี้ขยะมีมากเกินกว่านักเรียนเพียงแค่ 12 คน จะเก็บ ได้หมด จึงทำเท่าที่พอทำได้ ลดไปบ้างนิดหน่อยนองหยก น้องเกศน้องแนต น้องสุน้องวรรณ น้องอิ๊งค์น้องหยก น้องมิ้ว
พร้อมเสบียง กลับ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์"รักษ"์สิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน นิดๆหน่อยๆ ปลูกฝังความคิดเ้บื้ื่องต้นทน่าจะี่ดีให้กับนักเรียน


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
5 กุมภาพันธ์ 2556