โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
เลี้ยงแกะที่ซีเนอรี่
พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2556


นักเรียนชั้นม.1 และคุณครู เข้าชมศึกษาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซีเนอรี่รีสอท อ.สวนผึ้ง
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนำลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ
น่าสนใจมาปรับปรุงใช้กับโรงเรียนชุมชนและที่อยู่อาศัย
คณะครูผู้ดำเนินโครงการ ครูดิด ครู น้ำ อทิตยา ครูเติ้ล นุชจิรา และนักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์อีก 2 คน คุณ คุณพฤกษ์ กับคุณต้อม

***********************************************************
ครูดิด เก็บมาให้ดู

7 กุมภาพันธ์ 2556