โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
น้ำใสไหลเย็นเจี๊ยบ แก่งส้มแมว
พฤห้สบดี 7 กุมภาพันธ์ 2556


นักเรียนชั้นม.1 และคุณครู เข้าชมศึกษาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ซีเนอรี่รีสอท อ.สวนผึ้ง
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนำลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ
น่าสนใจมาปรับปรุงใช้กับโรงเรียนชุมชนและที่อยู่อาศัย
คณะครูผู้ดำเนินโครงการ ครูดิด ครู น้ำ อทิตยา ครูเติ้ล นุชจิรา และนักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์อีก 2 คน คุณ คุณพฤกษ์ กับคุณต้อม


หลังจากจบคอสที่ซีเนอรี่รีสอทร์ทแล้ว ไปพักผ่อนกันที่ สวนป่าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว)
แก่งส้มแมวมีน้ำใสไหลเย็นให้เล่นทั้งปี ถ้าช่วงหน้าฝนมีฝนตกลงมาน้ำจะมากหน่อยแลขุ่น
ถ้าเป็นหน้าอื่นน้ำจะไหลไหลปิ๊งตลอดไม่มีแห้ง เพราะเลยแก่งขึ้นไปเป็นฝายกั้นน้ำมีอ่างเก็บ้ำเล็กๆ ซึ่งจะปล่อยน้ำเ,ี่ยลงมาเรื่อยๆ ได้ทั้งปีกลับแล้ว หิวข้าว จัง วันนี่เป็นวันพฤหัสบดี ที่แก่งส้มแมวไม่มีอะไรขายเลย เล็งไก่ย่างส้มตำที่เคยมาชิมอร่อยมากไว้ วันนี้อด..***********************************************************
ครูดิด หิวจะเป็นลม ไปหาอะไรลงท้องหละ

7 กุมภาพันธ์ 2556