โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
บรรยากาศงานปิดทองวันจันทร์ที่ 11

11 กุมภาพันธ์ 2556

งานปิดทองลูกนิมิต วัดหนองนกกะเเรียน เริ่มงานวันที่ 9 ไปจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
วันจันทร์ ที่ 11 เป็นวันที่ 3 ของงาน

เวรครูดูแลนักเรียนเก็บรองเท้าชุด 3 วันนี้ช่วงบ่าย

ชั้น ป.5

น้องฟิวส์ น้องโฟม


ฝากไว้ด้วย
นาย

ป.3


กรรมการนับเงินค่าธูปเทียนทอง


น้องแป้งร่ำช่วยคุณครูเติ้ล นุชจิรา


ครูพฤษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นั่้งข้าง


คุณครูปลา สุวิมล


น้องโฟม ป.6


น้องฟิวส์ และน้องหลุยส์ ป.6 วันนี้ีขยันมาก


น้องหยี


น้องตาล น้องแป้งร่ำ และคุณครู เติ้ลนุชจิรา


พระประธานในอุโบสถ อยู่สูงมาก ไม่มีหนทาึ้งขึ้ึ้นไปปิดทองได้ จึงสร้างองค์จำลองให้ปิดแทนข้างล่างข้องยักษ์ มหาสมบัติน้องหยก ออกเวร พาน้องมาชิมเย็นตาโฟ
ลูกชิ้นปิ้งเทวดาอร่อยเหมือนลูกชิ้นธรรมดานี่แหละ

คุณครูสมพงษ์เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นเวรดูแนักเรียนด้วย และคุณครูน้ำ อทิตยา ครูเวรช่วงนี้
รองเท้าสีสวย อดิดาส จริงเปล่า
น้องแป้งคนขยัน
งานปิดทองช่วงบ่ายวันนี้ มีคณะผ้าป่า และชาวบ้านมาทำบุญปิดทองมาก แต่ไม่หนาแน่นเหมือนสองวันแรก

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
11 กุมภาพันธ์ 2556