โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
อบรมเยาชน
อังคารที่ 5 มีนาคม 2556


กรมพัมนาสังคมและสวัสดิการมาอบรมนักเรียนชั้น ป.5 ป.6 ที่ห้องสื่อเทคโน
ในหัวข้อความรู้เรื่องการปฏิบัติในสังคมของวัยรุ่น

ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน กล่าวเปืดการอบรม

***********************************************************
ครูดิด แจ้งให้ทราบ

5 มีนาคม 2556