โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ม.3 ก่อนจาก "รัก&เคารพคุณครูตลอดไป"
อังคารที่ 12 มีนาคม์ 2556


หลังสอบเสร็จนักเรียน ม.3 รุ่นปี 2555 กราบลาคุณครูและถ่ายภาพร่วมกัน


***********************************************************
ครูดิด ฝากไว้ให้ทุกคน

12 มีนาคม 2556