โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
กืจกรรมวันคริสต์มาส

26 ธันวาคม 2559

 

May your Christmas be joyful.
May your New Year be hopeful.
May you receive all your heart?s desires.

Merry Christmas..... by
MissWaraporn Promsuwan & Miss Supattra Shamontree
English Teacher Bnkr School 2016.Dec.25

ขอให้คริสต์มาสของคุณเปี่ยมไปด้วยความสุข
ขอให้ปีใหม่ของคุณมีแต่ความสมหวัง
ขอให้คุณได้รับทุกอย่างที่หัวใจต้องการ

***********************************************************
ครูดิด : ข่าว  ครูพี : ภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
26 ธันวาคม 2559