โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
วันเด็ก 2560

13 มกราคม 2560

 

"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" คำขวัญวันเด็ก 2560 จากนายกรัฐมนตรี ปีนี้โรงเรียนเราจัดงานเล็กๆ ในวันศุกร์ เพื่อที่ว่าวันเสาร์นักเรียนจะได้ไปชมงานวันเด็กที่อื่นๆ ตามที่ตั้งใจไว้

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
14 มกราคม2560