โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ค่ายลูกเสือสำรอง 2560

18 มกราคม 2560

18- 19 มกราคม 2560 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
ภาพชุด 1 ช่วงเช้า 18 มกราคม 2560


 

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
18 มกราคม2560