โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ฝึกสอนอำลา

10 มีนาคมคม 2560

10 มีนาคม 2660 เวลา 9.00 น. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบกำหนดฝึกวิชาชีพครู นักเรียนและคณะครูจัด
กิจกรรมอำลาส่งกลับ โดยมีผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม เป็ประธานในกิจกรรม ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 13 คนจากจำนวนทั้งหมดในปีนี้ 18 คน
3 คนติดภาระกิจส่วนตัว และ 1 คน สิ้นสุดการฝึกไปตั้งแต่ 30 กันยายน 2559 ท้ายสุดคณะนักศึกษาได้มอบพัดลมตั้งพื้นให้กับโรงเรียน 1 ตัว

 

 

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
14 มีนาคม 2560